गहना गुरिया : चौपाई छंद

जेवर ये छत्तीसगढ़ी, लिखथे अमित बखान।
दिखथे चुकचुक ले बने, गहना गरब गुमान।
नवा-नवा नौ दिन चलय, माढ़े गुठा खदान।
चलथे चाँदी सोनहा, पुरखा के पहिचान।।

पहिरे सजनी सुग्घर गहना,
बइठे जोहत अपने सजना।
घर के अँगना द्वार मुँहाटी,
कोरे गाँथे पारे पाटी।~1

बेनी बाँधे लाली टोपा,
खोंचे कीलिप डारे खोपा।
फिता फूँदरा बक्कल फुँदरी,
कोरे गाथें सुग्घर सुँदरी।~2

कुमकुम बिन्दी सेन्दुर टिकली,
माथ माँग मोती हे असली।
रगरग दमदम दमकै माथा,
कहत अमित हे गहना गाथा।~3

लौंग नाक नग नथली मोती,
फुली खुँटी दीया सुरहोती।
कान खींनवा लटकन तुरकी,
बारी बाला झुमका लुरकी।~4

गर मा चैन संकरी पुतरी,
गठुला गजरा गूँथे सुतरी।
सिरतो सूँता सूर्रा सुतिया,
भुलका पइसा रेशम रुपिया।~5

बहुँटा पहुँची चूरी ककनी,
बाँहा मरुआ पहिरे सजनी।
कड़ा नागमोरी बड़ अँइठे,
सजधज सजनी सुखिया बइठे।~6

कुची टँगनी रेशम करधन,
ए सब होथे कनिहा लटकन।
लाल पोलखा लुगरा साया,
गहना गुरिया फभथे काया।~8

सोन मुंदरी चाँदी छल्ला,
पहिर अंगरी झनकर हल्ला।
छल्ला सोना तांबा पीतल,
सजथे तन, मन होथे शीतल।~9

पाँव पैरपट्टी अउ पैरी,
बिन जोंही लागे सब बैरी।
साँटी टोंड़ा बिछिया लच्छा,
गोड़ सवाँगा सबले अच्छा।~10

पाँव मूँड़ नख गहना भारी,
दिखथे बढ़हर उही सुवारी।
महुँर मेंहदी अउ मुँहरंगी,
सोहागिन के ये सब संगी।~11

बाँधय घुँघरु घंटी पायल,
अलहन ले झन होवय घायल।
ठुआ टोटका मानय सतरा,
पहिरे ताबिज कठवा पखरा।~12

तइहा मा पर रुचि सिंगारी,
अब तो हे फेशन चिन्हारी।
फभित गवाँ गे,आने-ताने,
नकल सवाँगा हे मनमाने।~13

आज चैन सुख बनगे सोना,
बहुते हवय तभो ले रोना।
काखर मन ला सोन अघाथे,
सोन-सोन जप जग बउराथे।~14

सुग्घर सच्चा सोनहा, सोहागिन सिंगार।
सरी अंग हा बोलथे, गहना मया अपार।

कन्हैया साहू “अमित”
शिक्षक~भाटापारा (छ.ग)
संपर्क ~ 9200252055.

व्‍हाट्सएप म छत्‍तीसगढ़ के गहना मन के ये फोटू अड़बड़ दिन ले गिंजरत रहिस। ये फोटूला बनाए के दावा कई झिन करथें फेर कोन बनाए हे एकर बारे म हमला पता नइ हे। अपन पाठक मन के सुविधा बर व्‍हाट्सएप म फइले फोटू ल हम इहां लगावत हवन.