Category: पकैया

राखी

छन्न पकैया छन्न पकैया,पक्का हम अपनाबो।
नइ लेवन अब चीनी राखी,देशी राखी लाबो।1

छन्न पकैया छन्न पकैया,बहिनी आँसों आबे।
हमर देश के रेशम डोरी,सुग्घर तैं पहिराबे।2

छन्न पकैया छन्न पकैया, सावन आय महीना।
हमर देश के राखी ले के,पहिरव ताने सीना।

छन्न पकैया छन्न पकैया,चलन विदेशी छोड़ी।
किसन सुभद्रा जइसे भैया,राहय सब के जोड़ी।

छन्न पकैया छन्न पकैया,राखी कीमत जानौ।
मया बँधाये बहिनी मन के,येला तुम पहिचानव।5

छन्न पकैया छन्न पकैया,बहिनी भेजे राखी।
सरहद मा भाई मन पहिरे,देवत हे सब साखी।6

छन्न पकैया छन्न पकैया,ये तिहार हे पावन।
बहिनी जब पहिरावय राखी,लागय जी मनभावन।7

अजय ‘अमृतांशु’
भाठापारा

छन्न पकैया : पकैया छ्न्द

छन्न पकैया छन्न पकैया,पक्का हम अपनाबो
नइ लेवन अब चीनी राख़ी,देशी राखी लाबो।

छन्न पकैया छन्न पकैया,बहिनी आँसों आबे।
हमर देश के रेशम डोरी,सुग्घर तैं पहिराबे।

छन्न पकैया छन्न पकैया,चीनी झालर टारव
झन लेवव जी उँकर माल ला,माटी दीया बारव।

छन्न पकैया छन्न पकैया,झगरा चीन ल प्यारा
हिन्दी चीनी भाई भाई,झूठा हावय नारा।

छन्न पकैया छन्न पकैया,चीनी कपड़ा छोड़व।
पहिनव सुग्घर सूती कपड़ा,गरब चीन के टोरव।

अजय अमृतांशु
भाटापारा