जाड़ हा जावत हे

बिहनिया बिहनिया थोर कुन जडावत हे
चिरई चिरगुन पंख फडफडावत हे
सुरूज अपन कहर दिखावत हे
लागत हे जाड हा जावत हे
भइया थोरकुन मुचमुचावत हे
भउजी घलो लजावत हे
अमरइया मा मउर घलो ममहावत हे
लागत हे जाड हा जावत हे
डोकरा डोकरी ला गुर्ररावत हे
भइसी बइठे पगुरावत हे
राउत ला भइसी लतियावत हे
लागत हे जाड हा जावत हे
कोटवार हांका लगावत हे
जम्मो ला आंट मा बलावत हे
साल स्वेटर ला झन पहिरिहा संगी
लागत हे जाड हा जावत हे

कोमल यादव
मदनपुर खरसिया
[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”ये रचना ला सुनव”]