गांव अभी दुरिहा हे : नारायणलाल परमार

तिपे चाहे भोंभरा, झन बिलमव छांव मां
जाना हे हमला ते गांव अभी दुरिहा हे।
कतको तुम रेंगाव गा
रद्दा हा नइ सिराय
कतको आवयं पडाव
पांवन जस नई थिराय
तइसे तुम जिनगी मां, मेहनत सन मीत बदव
सुपना झन देखव गा, छांव अभी दुरिहा हे।
धरती हा माता ए
धरती ला सिंगारो
नइ ये चिटको मुसकिल
हिम्मत ला झन हारो
ऊंच नीच झन करिहव धरती के बेटा तुम
मइनखे ले मइनखे के नांव अभी दुरिहा हे।

नारायणलाल परमार
चंदैनी गोंदा के लोकप्रिय प्रसिद्ध गीत