गाँव गाँव आज शहर लागे

गाँव म गरीब जनता खातिर चलाये जात योजना मन उपर आधारित

गाँव गाँव आज शहर लागे,
चकचक ले चारो डहर लागे !

फूलत हे फूल मोंगरा विकास के,
ओलकी कोलकी महर महर लागे !

जगावत हे भाग अमृत बनके ,
जे गरीबी हमला जहर लागे !

संसो दुरियागे देख नवा घरौंदा,
खदर जेमा ढांके हर बछर लागे !काया पलटत जमाना हे ललित,
सांगर मोंगर होगे जे दुबर लागे!

रद्दा गढ़त अब बिन संगवारी के,
रेंगत अकेल्ला जिंहा डर डर लागे !

घात सुग्घर निखरत रूप भूंइया ला,
देखव बने , झन काकरो नजर लागे !

ललित नागेश
बहेराभांठा (छुरा) 493996